Tokat Adalet Komisyonu Başkanlığının Tercüman Bilirkişisi Olarak Görev Yapmak Üzere Müracaat Edip Talepleri Uygun Görülenlere İlişkin Duyurusu
19.11.2021

T.C.

TOKAT 

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

 

 

İ L A N D I R

 

 

                       

                    Komisyonumuzca il merkezi ve ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarından Savcılık ve Ceza Mahkemelerinde tercüman bilirkişisi olarak görev yapmak üzere müracaat edip talepleri uygun görülenlerin;

                    Yemin töreni 03 Aralık 2021 Cuma günü saat 10:00'da Tokat Adliyesinde yapılacaktır.

                    Listeye kabul edilenlerin belirtilen gün ve saatte Tokat Adliyesi Adalet Komisyonu Kaleminde hazır bulunmalar gerekmekte olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

                    Belirtilen gün ve saatte yemin töreni için Tokat Adliyesinde hazır bulunmayanlar bilirkişi listesinden çıkartılacaktır.

                    Duyurulur. 19/11/2021

 

Adı ve Soyadı
T.C. Kimlik No
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Perakende Mahallesi Tokat Adalet Sarayı - TOKAT

Telefon

03562149900

03562144690

E-Posta

tokatcbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu