Sözleşmeli Zabıt Katipliği ve İcra Katipliği Nihai Sonuçları Hakkında Adalet Komisyonu Başkanlığının Duyurusu.
24.08.2021

 T.C.
TOKAT
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

Adalet Bakanlığı tarafından 23.02.2021 tarihinde adalet.gov.tr. Adresinden duyurulan Tokat Merkez ve Mülhakat Adliyesine alınacak personellere ilişkin nihai başvuru sonuçları aşağıda listelenmiştir.

Tüm unvanlarda (Zabıt Katibi-İcra Katibi) sözlü sınav sonuçlarına göre BAŞARILI-ASİL yazan adayların,

1-Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya sınav birimi ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, (Sonradan öğrenim durumu değişenlerin müracaatları sırasındaki öğrenim durumları ve son öğrenim durumlarına ilişkin belge-Adalet Mezunlarının ayrıca adalet mezuniyetlerine ilişkin diplomayı eklemeleri)

2-Zabıt katibi ve İcra katibi unvanı için sertfika/transkript/bilgisayar dersi gördüğüne ilişkin belge (adalet mezunları hariç)

3-Sağlık beyan formu

4-İki adet Biometrik fotoğraf (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun)

5-Mal bildirimi

6-2020 yılı KPSS sınav sonuç belgesi bilgisayar çıktısı

7-Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe

8-Askerlik durumunu gösteren belge (erkek adaylar için)

9-Adlî ve arşiv sicil kaydı ( Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarını da ayrı ayrı gösterir şekilde.)

10-Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

11-Eş durum beyanı

12-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu

(Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak, toplam 2 suret olacak.) 

 

 

 

İstenilen belgelerin, 31.08.2021 Salı günü mesai bitimine kadar Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemine  bizzat teslim etmeleri, il dışında bulunan adayların ise Komisyonumuz Başkanlığına gönderilmek üzere kendilerine en yakın Adliyeye giderek Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile masrafı kendisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile gönderilmesi gerekmektedir.

E-Devlet üzerinden alınan tüm belgeler kabul edilecektir. (Diploma, adli sicil, nüfus kaydı vs.)

 “Sınav sonucunun ilanından itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. ”

 Adaylar istenilen belgeleri mavi kapaklı şeffaf dosya içeresinde yukarıdaki sıralama dikkate alınarak Komisyonumuz Başkanlığına teslim etmeleri/göndermeleri gerekmektedir.

 Adayların atanma tarihi ve evrakların ulaşıp/ulaşmadığına ilişkin bilgi dışında tüm soru ve mazeretlerine ilişkin olarak Tokat Adalet Komisyonuna ait 0 356 214 99 00  (2111-2119 dâhili) hattan bilgi alabilecektir.

 

EK - 1: Mal Bildirimi Formu

EK - 2: Eş Beyan Dilekçesi

EK - 3: Beyan Dilekçesi (Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetinin bulunmadığına dair dilekçe)

EK - 4: Güvenlik ve Arşiv Formu

EK - 5: Sağlık Beyanı

 

-Sözleşmeli Zabıt Katipliği Nihai Başarı Listesi için TIKLAYINIZ.

-Sözleşmeli İcra Katipliği Nihai Başarı Listesi için TIKLAYINIZ.

Adres

Perakende Mahallesi Tokat Adalet Sarayı - TOKAT

Telefon

03562149900

03562144690

E-Posta

tokatcbsisaretadalet.gov.tr