Sözleşmeli Zabıt Katipliği, Mübaşir, Koruma Ve Güvenlik Görevlisi, Hizmetli Ve Aşçı Kadroları İçin Mükerrer Sınav Başvurusu Yapan Adaylara İlişkin Duyuru
04.04.2022

MÜKERRER SINAV BAŞVURUSU YAPAN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU

 

 Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün izinleri doğrultusunda Komisyonumuzca yapılacak sözleşmeli zabıt katipliği, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, hizmetli ve aşçı kadroları için e-Devlet üzerinden yapılan müracaatlarda birden fazla Adalet Komisyonuna veya birden fazla unvana mükerrer başvuru yaptığı tespit edilen adayların talepleri Komisyonumuzun 04/04/2022 gün ve 2022/246 sayılı kararıyla reddedilmiş olup buna ilişkin  sorgu listesi aşağıdadır.

 

 

 

TC Kimlik No
Adı
Soyadı
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Perakende Mahallesi Tokat Adalet Sarayı - TOKAT

Telefon

03562149900

03562144690

E-Posta

tokatcbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu