Sözleşmeli zabıt kâtipliği ve İcra Kâtipliği Uygulama Sınavlarının Başlama Saatleri İle Ertelenmesi Taleplerine İlişkin Duyuru
29.04.2022

SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİPLİĞİ VE İCRA KÂTİPLİĞİ UYGULAMA SINAVLARININ

BAŞLAMA SAATLERİ İLE ERTELENMESİ TALEPLERİNE İLİŞKİN DUYURU

 

 

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün ve İcra İşleri Daire Başkanlığının izinleri doğrultusunda sözleşmeli zabıt kâtipliği – icra katipliği uygulama sınavları ilanda belirtildiği üzere 09/05/2022 tarihinde yapılacaktır.

Zabıt Kâtipliği sınavı 09/05/2022 tarihinde saat 09:00’dan

İcra Kâtipliği sınavı 09/05/2022 tarihinde saat 13:00’dan itibaren başlayacaktır. 

 

Uygulama Sınavı Erteleme Talepleriyle ilgili;

Aynı gün başka adliyelerde uygulama sınavına katılması nedeniyle Komisyonumuza uygulama sınavının başka bir tarihte yapılması için talepte bulunan tüm adayların uygulama sınavları 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 09:00’da yapılacaktır.

Adayların belirtilen tarihte sınav mahallinde nüfus cüzdanları (nüfus cüzdanı olmayan adaylar TC. Kimlik numarasını gösterir ehliyet veya pasaport vb.) ile birlikte Tokat Adalet Sarayında (Adalet Komisyonu Kaleminde) hazır bulunmaları gerekmektedir.

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak olup, ilanen duyurulur. 29/04/2022

 

Adres

Perakende Mahallesi Tokat Adalet Sarayı - TOKAT

Telefon

03562149900

03562144690

E-Posta

tokatcbsisaretadalet.gov.tr