Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği Ve İcra Kâtipliği Sözlü Sınavlarının Ertelenmesi Taleplerine İlişkin Duyuru
20.05.2022

SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİPLİĞİ VE İCRA KÂTİPLİĞİ SÖZLÜ SINAVLARININ

ERTELENMESİ TALEPLERİNE İLİŞKİN DUYURU

 

 

    Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün ve İcra İşleri Daire Başkanlığının izinleri doğrultusunda sözleşmeli zabıt kâtipliği – icra katipliği ve diğer unvanlardaki sözlü sınavları ilanda belirtildiği üzere 23/05/2022 tarihinde saat 09:00’dan itibaren yapılacaktır.

 

   Uygulama Sınavı Erteleme Talepleriyle ilgili;

   Aynı gün başka adliyelerde uygulama sınavına katılması nedeniyle Komisyonumuza uygulama sınavının başka bir tarihte yapılması için talepte bulunan tüm adayların uygulama sınavları 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 10:00’da yapılacaktır.

   Adayların belirtilen tarihte sınav mahallinde nüfus cüzdanları (nüfus cüzdanı olmayan adaylar TC. Kimlik numarasını gösterir ehliyet veya pasaport vb.) ile birlikte Tokat Adalet Sarayında (Adalet Komisyonu Kaleminde) hazır bulunmaları gerekmektedir.

   Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak olup, ilanen duyurulur. 20/05/2022

 

Adres

Perakende Mahallesi Tokat Adalet Sarayı - TOKAT

Telefon

03562149900

03562144690

E-Posta

tokatcbsisaretadalet.gov.tr