Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği, İcra Kâtipliği, Koruma Ve Güvenlik Görevlisi, Mübaşir, Hizmetli Ve Aşçı Ünvanlarında Yapılacak Sözlü Sınavlarına İlişkin Duyuru...
13.05.2022

T.C.

TOKATADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU

 

 

SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİPLİĞİ, İCRA KÂTİPLİĞİ, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ,  MÜBAŞİR, HİZMETLİ VE AŞÇI ÜNVANLARINDA YAPILACAK SÖZLÜ SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

 

 

Komisyonumuzca yapılan sözleşmeli zabıt kâtipliği ve icra kâtipliği bilgisayar uygulama sınavı sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile koruma ve güvenlik görevlisi boy-kilo ölçümü ile mübaşir, hizmetli ve aşçı unvanlarında sözlü sınava girmeye hak kazananlara ait sonuçlar aşağıdaki linklerde verilmiştir.

Sözleşmeli Zabıt kâtipliği ve icra kâtipliği bilgisayar uygulama sınavı sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, koruma ve güvenlik görevlisi boy-kilo ölçümü sonucu sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile mübaşir, hizmetli ve aşçı unvanlarında sözlü sınava girmeye hak kazanan BAŞARILI olan tüm adayların;

23 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 09:00’da Tokat Adalet Sarayında (Adalet Komisyonu Kalemi – yeni hizmet binası 3. Kat) hazır bulunmaları gerekmekte olup,

Tüm adayların sözlü sınava üzerinde TC kimlik numarası bulunan kimlik belgesi ile birlikte gelmeleri,

 Sözlü sınava katılmaya hak kazanan ancak Covid-19 testi pozitif veya karantinada olmaları nedeniyle sınava katılamayacak olan adayların sınavlarının başka bir tarihte yapılabilmesi için Komisyonumuza (belgeleri ile birlikte) bilgi vermeleri,

 Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacağı hususları ilanen duyurulur. 13/05/2022

 

 

Sözleşmeli ZABIT KÂTİPLİĞİ uygulama sınavı sonucunda Başarılı – Başarısız olan adaylara ait sorgu için tıklayınız.

Sözleşmeli  İCRA KÂTİPLİĞİ uygulama sınavı sonucunda Başarılı – Başarısız olan adaylara ait sorgu için tıklayınız.

Sözleşmeli  KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ boy-kilo ölçümü Başarılı – Başarısız olan adaylara ait sorgu için tıklayınız.

Sözleşmeli  MÜBAŞİR sınavına başvuru sonucunda Başarılı – Başarısız olan adaylara ait sorgu için tıklayınız.

Sözleşmeli  HİZMETLİ sınavına başvuru sonucunda Başarılı – Başarısız olan adaylara ait sorgu için tıklayınız.

Sözleşmeli  AŞÇI sınavına başvuru sonucunda Başarılı – Başarısız olan adaylara ait sorgu için tıklayınız.

Adres

Perakende Mahallesi Tokat Adalet Sarayı - TOKAT

Telefon

03562149900

03562144690

E-Posta

tokatcbsisaretadalet.gov.tr