Adalet Bakanlığı Sürekli İşçi Alımına İlişkin Duyuru
18.03.2021

 

T.C.

TOKAT

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

 

SÜREKLİ İŞÇİ İSTİHDAMI İLE İLGİLİ DUYURU

 

 

 

    4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul veEsaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapmak üzerebaşvuruları alınan adaylardan17/03/2021 tarihindenoter huzurunda çekimi yapılarak Tokat merkez ve mülhakat adliyeleri için belirlenen adaylara ait liste tokat.adalet.gov.tr adresinde yayımlanmıştır.

 

    1-BELGE TESLİMİ: ekli listede isimleri yazılı tüm adayların (asil-yedek dahil) EK-2 Kimlik Bilgileri, adli sicil durumu, sağlık durumu, askerlik durumu (erkek adaylar için) ve iletişim bilgileri için beyan formu (EK-2 beyan formunun 1 adet hazırlanması, daktilo veya bilgisayar ile doldurulması,bilgilerde kısaltma yapılmaması ve imzalanması gerekmektedir.)

Mezuniyet gösterir öğrenim belgesinin onaylı sureti. Adayların belge aslını veya e-Devlet kapısı üzerinden alınmış barkodlu mezuniyet belgesini ibraz etmeleri halinde sureti Başkanlığımızca onaylanacaktır. 

    -NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ

 

   2-EVRAK TESLİM ŞEKLİ; Yukarıda istenilen evrakların ilgili aday tarafından bizzat elden Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmekte olup, Posta yolu ile belge teslimi ile süresi içerisinde belge teslim etmeyenler değerlendirmeye alınmayacaktır.

   3-EVRAK TESLİM TARİHİ:18/03/2021-24/03/2021(mesai bitimi) tarihleri arasında alınacaktır.

 

   4- SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILMA İŞLEMLERİ;Adayların evrakları tesliminden sora Başkanlığımızca yapılan incelemeler neticesindeasil adaylardanşartları taşımayanların yerine (şartları taşımayan aday sayısı kadar) 1. Yedekten başlamak üzere aday çağrılacaktır.

 

    5-SÖZLÜ SINAV;Sözlü sınava girecek adaylara ilişkin nihai liste, sözlü sınav yeri ve tarihiAdliyemiz internet sitesinde bilahare ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 

                                                                  DUYURULUR.

 

 

Ek- 2 Beyan Formunu indirmek için tıklayınız..

 

Kura Çekimi sonucunda belirlenen asil ve yedek adaylara ilişkin sorgu sayfası için tıklayınız.

 

 

 

 

Adres

Perakende Mahallesi Tokat Adalet Sarayı - TOKAT

Telefon

03562149900

03562144690

E-Posta

tokatcbsisaretadalet.gov.tr