2022 yılı Bilirkişilik Başvuruları Kabul Edilenlerin Yemin Töreninin Yaptırılması Hakkındaki Tokat Adalet Komisyonu Başkanlığının Duyurusu...
20.06.2022

T.C.

TOKAT ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

İ L A N

 

            Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından 25/01/2022 tarihinde yapılan ilan üzerine 2022 yılı bilirkişilik başvuruları kabul edilenlerden Komisyonumuzun yetki çevresinde ikamet eden kişilerin, Bilirkişilik Yönetmeliğinin 44/3. Maddesi uyarınca yeminleri Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığının talebi doğrultusunda;

Komisyonumuzca 22/06/2022 tarihinde Çarşamba günü Saat 10:00’da yapılacaktır.

(Adres : Tokat Adalet Sarayında Yeni Bina 3. Kat)

            Yemini yaptırılacak bilirkişilere ayrıca tebligat yapılmayacak olup ilanen duyurulur. 20/06/2022

 

 

                                                                                              Mehmet Ali TURGUTALP

                                                                                           Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

                                                                                              Adalet Komisyonu Başkanı

Adres

Perakende Mahallesi Tokat Adalet Sarayı - TOKAT

Telefon

03562149900

03562144690

E-Posta

tokatcbsisaretadalet.gov.tr