2014 Yılı Yıl Sonu Devir Beyanı
2013 Yılı Yıl Sonu Devir Beyanı
2012 Yılı Yıl Sonu Devir Beyanı
2011 Yılı Yıl Sonu Devir Beyanı
2010 Yılı Yıl Sonu Devir Beyanı

TOKAT CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 2015 YILI YIL SONU DEVİR BEYANI

BİRİM

2015 YILINA DEVREDEN

2015 YILINDA GELEN

TOPLAM

2015 YILINDA ÇIKAN

2016 YILINA DEVREDEN

Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Bürosu 4561 9533 14094 10013 4081
Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Bürosu 47 1394 1441 1346 95
Cumhuriyet Başsavcılığı Kabahatler Bürosu 0 60 60 51 9
Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat Bürosu 8091 4881 12972 3835 9137
Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat Bürosu (Denetimli Serbestlik K.) 1417 707 2124 510 1614
Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat Bürosu (Ailenin Korunması K.) 109 466 575 410 165
Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat Bürosu (Hapsen Tazyik K.) 20 107 127 99 28
Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat Bürosu (Tazyik Hapis K.) 296 825 1121 871 250
1. İcra Müdürlüğü 18552 11588 30140 11834 18306
2. İcra Müdürlüğü 18667 11632 30300 7633 22667

TOKAT CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU
2015 YILI İŞ DURUMU

VERİLER SAYISI
Bimer Başvurusu 222
Toplam Başvuru 222
Kısmen Olumlu Cevaplanarak, Kısmen de Reddedilerek Bilgi ve Belgelere Erişim Sağlanan Başvurular 197
Reddedilen Başvurular Toplamı 11
Diğer Kurum ve Kuruluşlara Yönlendirilen Başvurular 14

2015 YILI TOKAT ADLÎ SİCİL ŞEFLİĞİ İŞ DURUMU

 Verilen Adlî Sicil Kaydı Sayısı  21193
 Girilen Fiş Sayısı   4850