TOKAT CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 2014 YILI YIL SONU DEVİR BEYANI

BİRİM

2014 YILINA DEVREDEN

2014 YILINDA GELEN

TOPLAM

2014 YILINDA ÇIKAN

2015 YILINA DEVREDEN

Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Bürosu 3634 9681 13315 8754 4561
Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Bürosu 69 1294 1363 1316 47
Cumhuriyet Başsavcılığı Kabahatler Bürosu 0 81 81 81 0
Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat Bürosu 6142 6375 12517 4426 8091
Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat Bürosu (Denetimli Serbestlik K.) 1323 1059 2382 965 1417
Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat Bürosu (Ailenin Korunması K.) 57 155 212 103 109
Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat Bürosu (Hapsen Tazyik K.) 262 19 281 261 20
Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat Bürosu (Tazyik Hapis K.) 472 853 1325 1029 296
1. İcra Müdürlüğü 16376 10375 26751 8199 18552
2. İcra Müdürlüğü 16085 16462 26462 7795 18667

TOKAT CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU
2014 YILI İŞ DURUMU

VERİLER SAYISI
Bimer Başvurusu 162
Toplam Başvuru 162
Kısmen Olumlu Cevaplanarak, Kısmen de Reddedilerek Bilgi ve Belgelere Erişim Sağlanan Başvurular 139
Reddedilen Başvurular Toplamı 16
Diğer Kurum ve Kuruluşlara Yönlendirilen Başvurular 7

2014 YILI TOKAT ADLÎ SİCİL ŞEFLİĞİ İŞ DURUMU

 Verilen Adlî Sicil Kaydı Sayısı  24812
 Girilen Fiş Sayısı   6745