T.C.

TOKAT

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞIDUYURU


     

      Komisyonumuzca yapılacak olan Zile Cezaevi Katipliği mülakat sınavına katılmaya hak kazanan aday Betül PULAT'ın sözlü sınavının ertelenmesi talebi Komisyonumuzun 04/09/2019 gün ve 2019/642 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

       Adı geçen aday 09/09/2019 tarihinde mülakat sınavına katılacaktır. 05/09/2019

 

 

      DUYURULUR.