T.C.

TOKAT

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

KOMİSYONUMUZCA YAPILACAK TÜM UNVANLARIN

MÜLAKAT (SÖZLÜ) SINAVLARINA AİT GENEL DUYURUAdayların Komisyonumuzca yapılacak tüm sınavlara üzerinde TC Kimlik Numarası bulunan kimlik belgesi ve sınav giriş belgeleri ile birlikte gelmelerinin zorunlu olduğu,

 

Sınav Yeri : Tokat Adliyesi

(Komisyonumuzca yapılacak tüm unvanlara ait sınavlar Tokat Adliyesinde yapılacaktır.)

Sınava girecek adaylar cep telefonları ile sınav salonuna alınamayacağından adayların sınava gelirken cep telefonu ile gelmemeleri ya da sınava birlikte geldikleri aile fertlerine telefonlarını teslim etmeleri gerektiği,

SÖZLÜ (MÜLAKAT) SINAV TARİHLERİ;

S.NO

UNVANI

SÖZLÜ SINAV TARİHİ

SÖZLÜ SINAV SAATİ

1

Zile Ceza İnfaz Kurumu infaz ve Koruma Memuru (Erkek)

09 Eylül 2019

10 Eylül 2019

08.00 – 17.00

08.00 - 17.00

2

Zile Ceza İnfaz Kurumu İnfaz ve Koruma Memuru (Kadın)

Zile Cezaevi Şoför,

Zile Cezaevi Hemşire,

Zile Cezaevi Bilgisayar Teknisyeni,

Zile Cezaevi Cezaevi Katibi

Zile Zabıt Katibi

Zile Mübaşir

Tokat Zabıt Katibi

İcra Katibi (Erbaa-Zile)11 Eylül 2019

08.00 - 17.00

3

Tokat Mübaşir

12 Eylül 2019

08.00 - 17.00


Zile Cezaevi (Erkek-Kadın) İnfaz ve Koruma Memurluğu için;

Boy-Kilo ölçümüne katılıp sözlü sınava katılacaklara ait listeler 06/08/2019 tarihli Tokat Adliyesinin internet sitesindeki ilanında belirtilmiş olup başarılı olan adayların bu ilanımızda yukarıda belirtilen tarihlerde sözlü sınava katılmaları,

 

Zile Cezaevi Şoför, Hemşire ve Bilgisayar Teknisyenliği için;

Sözlü sınava katılacaklara ait listeler 29/07/2019 tarihli Tokat Adliyesinin internet sitesindeki ilanında belirtilmiş olup başarılı olan adayların, ayrıca 22/08/2019 tarihinde şoför uygulama sınavına katılan tüm adayların da bu ilanımızda yukarıda belirtilen tarihlerde sözlü sınava katılmaları,

 

Zile Cezaevi Katipliği için;

Uygulama sınavları sonucunda başarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi aşağıda belirtilmiş olup, adayların yukarıda belirtilen tarihte sözlü sınava katılmaları,


Tokat Adliyesi Zabıt Katipliği için;

Uygulama sınavları sonucunda başarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi aşağıda belirtilmiş olup, adayların yukarıda belirtilen tarihte sözlü sınava katılmaları,

 

Zile Adliyesi Zabıt Katipliği için;

Uygulama sınavları sonucunda başarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi aşağıda belirtilmiş olup, adayların yukarıda belirtilen tarihte sözlü sınava katılmaları,

 

Erbaa – Zile Adliyesi İcra Katipliği için;

Uygulama sınavları sonucunda başarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi aşağıda belirtilmiş olup, adayların yukarıda belirtilen tarihte sözlü sınava katılmaları,

Ayrıca icra katipliğine katılacak adayların, 3 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, 6x9 ebadında iki adet fotoğraf, mal bildirimi formu ile sağlıkla ilgili görevine devamlı yapmaya engel durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı 06 Eylül 2019 Cuma gününe kadar Başkanlığımıza elden veya posta ile ulaştırmaları gerekmektedir.

 

Tokat Adliyesi Mübaşirliği için;

Sözlü sınava katılacaklara ait listeler 29/07/2019 tarihli Tokat Adliyesinin internet sitesindeki ilanında belirtilmiş olup başarılı olan adayların bu ilanımızda yukarıda belirtilen tarihlerde sözlü sınava katılmaları,


Zile Adliyesi mübaşirliği için;

Sözlü sınava katılacaklara ait listeler 29/07/2019 tarihli Tokat Adliyesinin internet sitesindeki ilanında belirtilmiş olup başarılı olan adayların bu ilanımızda yukarıda belirtilen tarihlerde sözlü sınava katılmaları,


     Adayların sözlü sınava hangi unvanda katılacaksa o tarih ve saatler arasında sözlü sınava katılması gerektiği, (kimlik kontrolleri vs.gibi sınav saatinden en az yarım saat önce gelmeleri)

      Sözlü sınav tarihleri bu ilanımızla yayınlanmış olup, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu,


İLAN OLUNUR. 23/08/2019 

Zile Cezaevi Katipliği Uygulama Sınav Sonuçları ile Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazanan Adaylar İçin Tıklayınız...

Tokat Zabıt Katipliği Uygulama Sınav Sonuçları ile Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazanan Adaylar İçin Tıklayınız...

Zile Zabıt Katipliği Uygulama Sınav Sonuçları ile Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazanan Adaylar İçin Tıklayınız...

İcra Katipliği Uygulama Sınav Sonuçları ile Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazanan Adaylar İçin Tıklayınız...

 

İCRA KATİPLERİ İÇİN;

Güvenlik Soruşturması Arşiv Araştırması Formu için tıklayınız...

Mal Bildirimi Formu için tıklayınız...

Sağlıkla ilgili beyan için tıklayınız...