T.C.
TOKAT
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 
         
SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SÖZLÜ SINAVI KESİN LİSTESİ
         

 01/01/2018 tarih, 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar kapsamında, 05/03/2018 tarihinde Tokat  Adalet Komsiyonu Başkanlığınca yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylara ait kesin listesidir. 
 
S.NO ADI SOYADI GÖREV YAPTIĞI YER GÖREVİ SÖZLÜ SINAV SONUCU
1 MİNE KARABULUT TOKAT ADLİYESİ TEMİZLİK İŞÇİSİ BAŞARILI
2 MUSTAFA ILIK TOKAT ADLİYESİ TEMİZLİK İŞÇİSİ BAŞARILI
3 TALİP ARSLAN TOKAT ADLİYESİ TEMİZLİK İŞÇİSİ BAŞARILI
4 MURAT KABAN TOKAT ADLİYESİ TEMİZLİK İŞÇİSİ BAŞARILI
5 ERCAN YALÇIN ARTOVA ADLİYESİ TEMİZLİK İŞÇİSİ BAŞARILI
6 ALİ COŞKUN REŞADİYE ADLİYESİ TEMİZLİK İŞÇİSİ BAŞARILI
7 HASAN HÜSEYİN HANLIOĞLU ALMUS ADLİYESİ TEMİZLİK İŞÇİSİ BAŞARILI
19.03.2018
         
Mustafa MUTLU Dr. Aydın TURHAN Umut Yücel TOKAT
Başkan Üye Üye