T.C.

TOKAT

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞIZİLE CEZAEVİ KATİPLİĞİ UYGULAMA SINAV TARİHLERİNİN ERTELENMESİ İLE İLGİLİ DUYURU


     

      Komisyonumuzca yapılacak olan Zile Cezaevi Katipliği uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adaylar Meral Irmak ÖZMEN, Can Mert KAYA, Elif YILMAZ, Sibel ULU ve Elif Nur ZENGİNCE'nin uygulama sınav tarihlerinin ertelenmesi talepleri Komisyonumuzun 09/08/2019 gün ve 2019/612 sayılı kararı ile reddedilmiştir.

 

 

      DUYURULUR.