T.C.

TOKAT

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞIZİLE CEZAEVİ KATİPLİĞİ UYGULAMA SINAV TARİHLERİNİN ERTELENMESİ İLE İLGİLİ DUYURU


     

      Komisyonumuzca yapılacak olan Zile Cezaevi Katipliği uygulama sınavına katılmaya hak kazanan aday Şeyma AYTAŞ'ın uygulama sınav tarihlerinin ertelenmesi talebi Komisyonumuzun 16/08/2019 gün ve 2019/616 sayılı kararı ile reddedilmiştir.

 

 

      DUYURULUR.