TOKAT ADLİYESİNCE ZABIT KATİPLİĞİ MÜBAŞİRLİK

VE İCRA KATİPLİĞİ UNVANLARINDA YAPILACAK SINAVLAR İÇİN DUYURU !


    Zabıt Kâtibi Sınavı;

   20 Ağustos 2019 Salı günü zabıt kâtipliği bilgisayar uygulama sınavı yapılacak olup, bilgisayar uygulama sınavına girmeye hak kazanan adayların Tokat Adliyesinde saat 08:30’da hazır bulunmaları gerekmektedir.

Zabıt kâtipliği bilgisayar uygulama sınavını kazanıp da sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, internet sitemizden açıklanacak olup, sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar 3 adet Güvenlik Soruşturması Arşiv Araştırması Formu ile e-devlet’ten alacakları 3 adet sabıka sicil kaydını 29/08/2019 tarihine kadar Tokat Adalet Komisyonu Kalemine elden veya APS ile göndereceklerdir.

 

   Mübaşirlik Sınavı;

   Mübaşirlik mülakat sınavına girmeye hak kazanan adayların sözlü sınavları 09 Eylül 2019 Pazartesi gününden itibaren başlayacak olup (tüm unvanlarıdaki sözlü sınavlar sırayla yapılacağından sınav tarihlerinin internet sitemizden takip edilmesi), sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların belirtilen tarihte Tokat Adliyesinde saat 08:30’da hazır bulunmaları gerekmektedir.

   Mübaşirik mülakat sınavına girmeye hak kazanan adaylar ayrıca 02/08/2019 tarihine kadar 3 adet Güvenlik Soruşturması Arşiv Araştırması Formu ile e-devlet’ten alacakları 3 adet sabıka sicil kaydını Tokat Adalet Komisyonu Kalemine en geç bir hafta içinde elden veya APS ile göndereceklerdir.

 
    İcra Kâtibi Sınavı;

   20 Ağustos 2019 Salı günü icra kâtipliği bilgisayar uygulama sınavı yapılacak olup, bilgisayar uygulama sınavına girmeye hak kazanan adayların Tokat Adliyesinde saat 08:30’da hazır bulunmaları gerekmektedir.

   İcra kâtipliği bilgisayar uygulama sınavını kazanıp da sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan istenecek evraklar bilgisayar uygulama sınavı ile birlikte açıklanacaktır.


    Tüm unvanlar için sözlü sınav tarihleri 09 Eylül 2019 Pazartesi gününden itibaren başlayacak olup, hangi unvandaki adayların hangi gün mülakat sınavına geleceklerine dair detaylı bilgi uygulama sınavları bitince Adlliyemiz internet sitesinden tekrar ilan edilecektir.

 

      İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacak olup ilanen duyurulur. 29/07/2019

 

  


:: Güvenlik Soruşturması Arşiv Araştırması Formu için tıklayınız...

:: Tokat Zabıt Kâtipliği Uygulama Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adaylar İçin Tıklayınız...

:: Zile Zabıt Kâtipliği Uygulama Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adaylar İçin Tıklayınız...

:: Tokat Mübaşirlik Mülakat Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adaylar İçin Tıklayınız...

:: Zile Mübaşirlik Mülakat Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adaylar İçin Tıklayınız...

:: İcra Kâtipliği Bilgisayar Uygulama Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adaylar İçin Tıklayınız....