09/09/2019 – 12/09/2019 TARİHLERİ ARASINDA KOMİSYONUMUZCA

YAPILAN SÖZLEŞMELİ TOKAT - ZİLE ZABIT KATİPLİĞİ, MÜBAŞİRLİK VE

ERBAA - ZİLE İCRA KATİPLİĞİ SINAV SONUÇLARI İLE

BAŞARILI OLAN ADAYLARLA İLGİLİ DUYURU

 

TOKAT ZABIT KÂTİPLİĞİ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

TOKAT MÜBAŞİRLİĞİ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

ZİLE ZABIT KATİPLİĞİ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

ZİLE MÜBAŞİRLİĞİ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

İCRA KATİPLİĞİ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

 

             Komisyonumuzca yapılan Tokat ve Zile Adliyesi zabıt kâtipliği, mübaşirlik ile Erbaa ve Zile Adliyesi icra kâtipliği sınavlarına ait nihai başarı listeleri aşağıda açıklanmış olmakla; 

            Tokat zabıt kâtipliği ve mübaşirlik sınavı ile Erbaa-Zile icra katipliğini kazanan adaylar aşağıda belirtilen evrakları 23/12/2019 tarihi mesai bitimine kadar Tokat Adalet Komisyonu Başkanlığına (Tokat Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, Merkez/Tokat) adresine elden veya APS ile göndermeleri gerekmektedir.

              Zile zabıt kâtipliği ve mübaşirlik sınavını kazanan adaylar da aşağıda belirtilen evrakları 23/12/2019 tarihi mesai bitimine kadar Zile Adalet Komisyonu Başkanlığına (Zile Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, Zile/Tokat) adresine elden veya APS ile göndermeleri gerekmektedir.

               İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacak olup ilanen duyurulur. 13/12/2019

 

İCRA KÂTİPLERİNDEN İSTENEN BELGELER

1) Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesinin aslı, kurumca veya belgenin verildiği yer yükse öğretim kurumunca onaylanmış örneği,

2) Sertifika veya kurs bitirme belgesi, (sertifikanın aslı veya noter onaylı örneği)

3) Adayların sırasıyla atanmak istedikleri yerleri belirtir dilekçe, (Tıklayınız)

(İcra katipliği için, Erbaa ve Zile Adliyeleri) 

ZABIT KÂTİPLERİ VE MÜBAŞİRLERDEN İSTENEN BELGELER

1) Mal Bildirimi Formu, (Tıklayınız)

2) KPSS Sınav sonuç belgesi,

3) Öğrenim belgesi, (En son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı örneği)

4) Sertifika veya kurs bitirme belgesi, (Zabıt katipleri için sertifikanın aslı veya noter onaylı örneği)

5) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan,

(Hastaneden alınmayacak, İlan ekinden indirilerek doldurulacaktır) (Tıklayınız)

6) Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Belgesi,

(Evli ya da Boşanmış Bayan Adayların 1 Adet evlilik öncesi soyadı ve 1 Adet de evlilik soyadlarına ilişkin Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Belgelerini ayrı ayrı olacak şekilde toplamda 2 Adet sunmaları gerekmektedir)

7) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

(Evli ya da Boşanmış Bayan Adayların 1 Adet evlilik öncesi soyadı ve 1 Adet'te evlilik soyadlarına ilişkin Nüfus Kayıt Belgelerini ayrı ayrı olacak şekilde toplamda 2 Adet sunmaları gerekmektedir)

8) Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına ilişkin beyan, (Tıklayınız)

9) Erkek Adaylar için askerlik durumu belirten askerlik durum belgesi,

10) Eş Durum Beyanı, (Tıklayınız)

11) 2 Adet 6 x 9 ebatlarıında, 4 adet vesikalık olmak üzere Biyometrik Fotoğraf,

(Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Uygun )

12) Adayların sırasıyla atanmak istedikleri yerleri belirtir dilekçe, (Tıklayınız)

(Tokat zabıt katipliği için, Tokat, Niksar, Reşadiye, Almus ve Artova Adliyeleri)

(Tokat mübaşirliği için, Tokat, Erbaa, Niksar ve Almus Adliyeleri)

(Zile zabıt katipliği için, Zile ve Turhal Adliyeleri)

 

TOKAT ZABIT KÂTİPLİĞİ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

TOKAT MÜBAŞİRLİĞİ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

ZİLE ZABIT KATİPLİĞİ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

ZİLE MÜBAŞİRLİĞİ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

İCRA KATİPLİĞİ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

NOT: Linkler Pdf formatında olup Acrobat Reader veya türevi programlar ile görüntülenebilir.