T.C. 
TOKAT
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

N Ö B E T  Ç İ Z E L G E S İ
HAFTALAR MAHKEMELER HAKİMLER KATİPLER MÜBAŞİRLER TARİHLER
           
1. HAFTA Sulh Ceza Hakimliği / İcra C.M. Ayşenur İrem SASA Seda ÖZTÜRK
(Bayramın 1. günü asıl nöbetçi)
Ebubekir ŞENER
(Bayramın 1. günü asıl nöbetçi)
18/05/2020 23/05/2020
1. 2. ve 3.  Asliye C.M. İsmail KÖSE
1 ve 2. Ağır Ceza Mah. Yasin Ersin ÖNER
           
2. HAFTA Sulh Ceza Hakimliği / İcra C.M. 24-27-30 Mayıs 2020 -  Hasan Tamer BERBER
25-28-31 Mayıs 2020 - Zeynep NAMLIKAYA ARAS
26-29 Mayıs 2020 - Yasin Ersin ÖNER
Emine Çiğdem TOSUN
(Bayramın 2. günü)

Emine Dilek BEHZAT
(Bayramın 3.günü)

Gülsüm GÜRSEL
(27-31/05/2020)
Melike ELİK
(Bayramın 2. günü)

Doğan ARSLAN
(Bayramın 3.günü)

Fatih ÇEVİK
(27-31/05/2020)
24/05/2020 31/05/2020
1. 2. ve 3.  Asliye C.M. 24-27-30 Mayıs 2020 - Zeynep NAMLIKAYA ARAS
25-28-31 Mayıs 2020 - Yasin Ersin ÖNER
26-29 Mayıs 2020 Hasan Tamer BERBER
1 ve 2. Ağır Ceza Mah. 24-27-30 Mayıs 2020 - Yasin Ersin ÖNER
25-28-31 Mayıs 2020 - Hasan Tamer BERBER
26-29 Mayıs 2020 - Zeynep NAMLIKAYA ARAS
           
3. HAFTA Sulh Ceza Hakimliği / İcra C.M. Burak KANDİŞ Şükrü ARSLAN Özden GÜLER 01/06/2020 07/06/2020
1. 2. ve 3.  Asliye C.M. Ayşenur İrem SASA
1 ve 2. Ağır Ceza Mah. İlhan FIRAT
           
4. HAFTA Sulh Ceza Hakimliği / İcra C.M. İsrafil YOLDAŞ Seda ERTEKİN Fatih YÜCE 08/07/2020 14/06/2020
1. 2. ve 3.  Asliye C.M. Süleyman TOMAS
1 ve 2. Ağır Ceza Mah. İsmail KÖSE
           
5. HAFTA Sulh Ceza Hakimliği / İcra C.M. Onur ZORLUER Şerife Gufran DALMAN Yılmaz EROĞLU 15/06/2020 21/06/2020
1. 2. ve 3.  Asliye C.M. Esin YİĞİT
1 ve 2. Ağır Ceza Mah. Süleyman TOMAS
 
                                                                        NÖBET HİZMETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
   
 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanun ile değişik “çalışma saatleri” başlıklı 54’ncü maddesi,  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun  29/12/2005 tarih ve 904 sayılı “nöbet hizmetlerinin yürütülmesine”ilişkin kararı, “Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik” hükümleri ile  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun “Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının nöbet hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar” hakkındaki 3’nolu genelgesi göz önünde bulundurularak Hakim – zabıt katibi - mübaşir vs. görevlilerin mesai saatleri sonrasında adalet hizmetlerini zamanında, tam ve etkin bir şeklide yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla nöbet hizmetlerinin yürütülmesi hususunda aşağıdaki usul ve esasların belirlenmesi uygun görülmüştür. 
      Tokat Adliyesinde 2. Sulh Ceza Mahkemesi faaliyete geçtiğinden Sulh Ceza Hakimliklerindeki tüm personellerin nöbete dahil edilmesine,
HAKİMLER İÇİN      :
      a) Nöbetçiler nöbet görevlerini isimleri hizasında gösterilen tarihlerde pazartesi saat:17:00’da alarak, bir sonraki Pazartesi günü saat:08:00’da bırakmaları gerektiğine,
      b) Sulh Ceza nöbeti tutan hakimlerin nöbet tarihlerindeki suçüstü işlerle, İcra Ceza Mahkemesinin işlerine bakmak üzere nöbet tutmasına, (Sulh Ceza Hakimleri hariç)
      c) Nöbetçi Asliye Ceza Hakiminin nöbet esnasında mahkemenin derdestinde bulunan dosyaların yakalama emirlerinin yerine getirilmesi işlemine de bakmasına,
     d) Tokat Adliyesinde görev yapan Sulh Ceza Hakimlerinin genel yetkisi bulunmadığından Sulh Ceza Hakimliklerinde (Sulh Ceza Hakimlerinin) nöbetçi oldukları dönemlerde İcra Ceza Mahkemesine gelen suçüstü işlemlerinin o haftada ki nöbet listesinde nöbetçi bulunan Asliye Ceza Mahkemesi nöbetçi Hâkimleri tarafından yürütülmesine,
     e)
 Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi  Heyetinin nöbetçi hakimler tarafından teşekkül ettirilmesine ve en kıdemli hakimin bu heyete Başkanlık etmesine, eğer nöbet heyetinde Ağır Ceza Mahkemesi üyesi varsa kıdem durumuna bakılmaksızın Ağır Ceza Mahkemesi Üyesinin Ağır Ceza Heyetine Başkanlık etmesine,  (heyette sulh ceza hakimi olduğu takdirde heyetin bir sonraki haftada nöbetçi olan hakimin katılımı ile teşekkülü) nöbet esnasında mahkemenin derdestinde bulunan dosyaların yakalama emirlerinin yerine getirilmesi işlemine de bakmasına,
     f
) Nöbetçi hakimin izinli veya raporlu olması sonucu nöbetin bir sonraki hakim tarafından tutularak Hakimin asli nöbetine de devam etmesine, izinli ve raporlu olarak görevinden ayrılıp nöbetini tutamayan Hakimin yeni düzenlenecek nöbet listesinin ilk haftasında nöbete dahil edilmesine, fazladan nöbet tutan Hakimin ise bir sonraki düzenlenecek nöbette bu hususun değerlendirilmesine, ayrıca; ani gelişen durumlarda listedeki mevcut nöbetçi hakim yada hakimlerin çeşitli nedenlerle nöbete devam edememesi halinde Adalet Komisyonu Başkanınca yada (Adalet Komisyonu Başkanına herhangi bir nedenle ulaşılamaması halinde ) üye hakim tarafından gerektiğinde sözlü olarak görevlendirme yapılmasına, daha sonra ilk mesai saatinde bu hususla ilgili tutanak tutulmasına,
     g)
HAMİLE VE SÜT İZNİNDE OLAN HAKİM VE PERSONELİN NÖBET İŞLEMLERİ : Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun “Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının nöbet hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar” hakkındaki 3’nolu genelgesinin 4’ncü maddesinde “hakimlerden hamile olanlara, doktor raporlarıyla belgelenmesi halinde hamileliğinin yirmi dördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle gece nöbeti tutturulmamasına” denildiğinden bu şartları taşıyan hakimlerin söz konusu raporları Komisyon Başkanlığımıza ibraz etmelerine,                                                                    Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterliği'nin 06/02/2013 gün ve 6024 sayılı yazılarında “... gece nöbetinden muaf tutulan hakim ve Cumhuriyet savcılarına gece olarak ifade edilen zaman dilimi dışında nöbet tutturulabileceği, bu konuda hafta içi, hafta sonu, resmi tatil ayırımı yapılamayacağı ...”  bildirildiğinden halen süt izninde bulunan hakimler ve zabıt katiplerinin gece olarak ifade edilen zaman dilimi dışında (hafta sonları dahil 20:00 – 08:00 saatleri dışında) nöbete dahil edilmelerine,                        Süt izni devam eden hakimlerin nöbetçi olduğu tarihlerde gece tabir edilen zaman dilimi içerisinde evrak geldiğinde hangi mahkemede nöbetçi ise bir sonraki haftadaki nöbetçi hakimin nöbete devam etmesine,                                                                                                                                                                                                                               
     Süt izni devam eden zabıt katipleri nöbetçi olduğu tarihlerde gece tabir edilen zaman dilimi içerisinde evrak geldiğinde belirlenen yedek zabıt katibinin nöbete devam etmesine,
 
  h)Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun “Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının nöbet hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar” hakkındaki 3’nolu genelgesinin 4’ncü maddesinin (b) bendinde “ …görev yapan hakimlere, saat:20:00’den sonra adliye, olay yeri, hastane gibi yerlerde soruşturma veya kovuşturma işlemlerini yerine getirmesi, bu iş ve işlemlerin en az dört saat sürmesi kaydıyla, nöbet sonrası ilk mesai günü istirahat verilmesi, iş ve kadro durumunun müsait olmaması halinde istirahat hakkının iş ve kadro durumunun uygun olduğu ilk gün kullandırması, aynı genelgenin 6’ncı maddesinde ise “dinlenme hakkının kullanılmasına ilişkin  adalet komisyonu başkanı tarafından verilmesi ve bu izinlerin kayıt altına alınması” belirtildiğinden mesai saati sonundaki nöbet işlemlerinin en az dört saat sürmesi halinde nöbetçi hakim tarafından durumun Başkanlığımıza bildirilmesi,  iş ve kadro durumu müsait ise dinlenme hakkının ilk mesai günü, müsait değil ise uygun olacak ilk mesai gününde kullandırılacağını, ancak bu hakkın kullanılması sırasında görev mahallinin terk edilmemesi ve zorunlu hallerde Başkanlığımızın çağrısı üzerine göreve gelinmesi gerektiği,
     ı) Cumhuriyet Savcıları tarafından mesai bitim saati olan 17:00’a kadar sanıkların sorgularının yapılmalarını teminen  Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmelerine ve saat 17:00'a kadar gelen sorguların Sulh Ceza Hakimince bakılmasına,
ZABIT KATİPLERİ VE MÜBAŞİRLER  İÇİN
      a) Yukarıda Hakimler için yazılan bölümlerde zabıt katipleri ve mübaşirleri ilgilendiren kısımların aynen devamına,
      b) Nöbetçi personelin cep telefonlarını sürekli açık bulundurmaları gerektiğine,
      c) Nöbet sırasında suçüstü vs. işlerin gelmesi halinde nöbetçi hakimin kendilerini aramasına mahal bırakmadan dairede hazır bulunmalarına,
      d) Her nöbetçi, nöbetçi olduğu tarihlerde nöbetinden sorumlu olup, meşru sebepler dolayısı ile görevlerinden ayrılması icap eden nöbetçiler ilgili Yazı İşleri Müdürüne bilgi vermek kaydı ile nöbetini kendisinden sonra gelen nöbetçiye devretmesi,  dönüşlerinde ilk hafta nöbete girmeleri gerektiğine karar verilmiş olup,
       Bilgi ve gereği rica olunur. 
                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                 Mehmet Ali TURGUTALP
                                                                                                                                                                                                         Tokat Adli Yargı İlk derece Mahkemesi

                                                                                                                                                                                                                              Adalet Komisyonu Başkanı