T.C.

TOKAT

ADLİ YARGI

İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

 

KAMU KONUTLARI TAHSİSİ İLE İLGİLİ DUYURU

 

 

                       Kamu Konutları Yönetmeliğinin

 

                         

                         Konut Tahsis Talebi ve Değerlendirilmesi

                         Madde 14 – Kendisine konut tahsisini isteyen personel, bir örneği Yönetmeliğe ekli (EK-5) beyanname ile bağlı bulunduğu en yakın sicil amirine başvurur. Amir tarafından beyanname tetkik edilerek, konut tahsis komisyonlarına sunulmak üzere, konut tahsis işlemlerini yürütmekle görevlendirilen birime gönderilmesi sağlanır. (Ek cümle: 1/5/2002-2002/4133 K.) Bu birim beyannameleri Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik uyarınca verilen mal bildirimleriyle karşılaştırılması için mal bildirimlerinin verileceği mercilere gönderir. (Değişik cümle: 1/5/2002-2002/4133 K.) Karşılaştırma işlemi sonuçlandıktan sonra, konut tahsis işlerini yürütmekle görevlendirilen birimde, beyannamedeki bilgileri göre ek (4) sayılı cetveldeki puanlar dikkate alınır ve boş lojman dairesi puan sıralamasına göre Cumhuriyet Savcıları ve hâkimlere tahsis edilir,

                        Tokat Adliye lojmanlarında boşalacak olan B Blok 6 numaralı dairenin tahsisi yapılacağından lojman dışında oturan Tokat Adli ve İdari Yargıda görev yapan Cumhuriyet Savcıları ve hâkimlerden lojman tahsisinde bulunanların en geç 11/06/2018 mesai bitimine kadartaleplerini Başkanlığımıza göndermeleri, adı geçenlere ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu;

                         Bilgilerinize rica olunur. 06/06/2/018

 

 

                                                                                                                                   Mustafa MUTLU

                                                                                                                     Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

                                                                                                                            Adalet Komisyonu Başkanı