09/09/2019-12/09/2019 TARİHLERİ ARASINDA ZİLE CEZA İNFAZ KURUMU İÇİN YAPILAN YAPILAN SÖZLEŞMELİ İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU, CEZAEVİ KATİPLİĞİ, ŞOFÖR, HEMŞİRE VE BİLGİSAYAR TEKNİSYENLİĞİ SINAVLARI SONUCUNDA BAŞARILI OLAN ADAYLARLA İLGİLİ DUYURU !

 


Komisyonumuzca Zile Ceza İnfaz Kurumu için yapılan İnfaz ve Koruma Memurluğu, Cezaevi Katipliği, Şoför, Hemşire ve Bilgisayar Teknisyenliği sınavlarına ait nihai başarı listeleri aşağıda belirtilmiş olmakla başarılı olan adaylar aşağıda belirtilen evrakları tamamlayarak 06/01/2020 tarihine kadar Tokat Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

İl dışından evrak gönderecek adayların da evraklarını 06/01/2020 tarihine kadar APS aracılığı ile Tokat Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.

İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacak olup ilanen duyurulur. 25/12/2019


ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

1) Mal Bildirimi Formu, (Tıklayınız)

2) KPSS Sınav sonuç belgesi,

3) Öğrenim belgesi, (En son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı örneği)

4) Transkript (Teknisyen unvanında başvuru yapacaklar için)

5) Sertifika veya kurs bitirme belgesi, (Cezaevi katipleri için sertifikanın aslı veya noter onaylı örneği)

6) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

     Sağlık raporunda yazması gereken ibare : Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik vb engeller bulunmadığına dair sağlık kurulu raporudur.

7) Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Belgesi,

(Evli ya da Boşanmış Bayan Adayların 1 Adet evlilik öncesi soyadı ve 1 Adet de evlilik soyadlarına ilişkin Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Belgelerini ayrı ayrı olacak şekilde toplamda 2 Adet sunmaları gerekmektedir)

8) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

(Evli ya da Boşanmış Bayan Adayların 1 Adet evlilik öncesi soyadı ve 1 Adet'te evlilik soyadlarına ilişkin Nüfus Kayıt Belgelerini ayrı ayrı olacak şekilde toplamda 2 Adet sunmaları gerekmektedir)

9) Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına ilişkin beyan, (Tıklayınız)

10) Erkek Adaylar için askerlik durumu belirten askerlik durum belgesi,

Sağlık nedeniyle askerlikten muaf tutulmuşsa adaya ait muaf tutulma nedenini gösteren sağlık raporu


ZİLE İKM - ERKEK SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ZİLE İKM – KADIN SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ZİLE CİK KATİPLİĞİ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ZİLE CİK ŞOFÖRLÜĞÜ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ZİLE CİK BİLGİSAYAR TEKNİSYENLİĞİ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ZİLE CİK HEMŞİRE SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ


 

 

 

NOT: Linkler Pdf formatında olup Acrobat Reader veya türevi programlar ile görüntülenebilir.