T.C

TOKAT ADLİ YARGI

İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

 

TOKAT ZABIT KATİPLİĞİ – ZİLE ZABIT KATİPLİĞİ – ERBAA ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNİSYENLİĞİ VE TOKAT AŞÇILIK

SINAVI İLE İLGİLİ DUYURU

              12/07/2018 tarihinde Tokat zabıt katipliği – Zile zabıt katipliği uygulama sınavı ile Erbaa elektrik elektronik teknisyenliği ve Tokat aşçılık sınavında başarılı olan adaylara ait liste yayınlanmış olup,

               Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12'nci maddesine ve İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Katiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği 3/A maddesinin (e) fıkrası hükümlerine uygun olarak doldurulacak;

a) 3 adet arşiv araştırma formu (resimli ve tüm bilgiler tam olarak doldurulması gerekir)

b) 6x9 cm. ebadında iki adet fotoğraf, (Arşiv Araştırma formundaki resimden hariç)

c) Mal Bildirimi,

d) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan (El yazısı ile Adalet Komisyonu Başkanlığı'na hitaben dilekçe)

              Adayların yukarıda belirtilen belgeleri en geç 27 Temmuz 2018 Cuma gününe kadar Başkanlığımızda olacak şekilde elden getirmeleri, il dışında olan adaylarında APS ile göndermesi gerekmektedir.

               İLAN OLUNUR. 23/07/2018