T.C.

TOKAT

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

 

İ  L  A  N  D  I  R

 

 

     Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulu tarafından 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46 maddeleri uyarınca bilirkişiliğe kabul edilenlere ilişkin liste yayınlanmış olmakla, yaptıkları başvuruları uygun görülerek kabul edilen listede yer alan kişiler;

     6754 S.K’un 12/1 ve Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 44. Maddesi uyarınca, ilgililerin bulundukları yere göre Tokat Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunca 25/01/2019 tarihinde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64’üncü maddesinin beşinci fıkrası ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre yemin tören 25/01/2019  Cuma günü saat 10:00’da Tokat Adliyesinde yapılacaktır.

     Ekli Tokat ve Zile listelerinde  yer alan tüm bilirkişilerin 25/01/2019 Cuma günü saat 09:30’da Tokat Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığında hazır bulunmaları,

 

      Duyurulur. 22/01/2019

 


1- 2019 Yılı Tokat Bilirkişilik Başvuruları Kabul, Kısmen Kabul/Kısmen Reddedilenler, Yemin Edecekler Listesi 


2- 2019 Yılı Zile Bilirkişilik Başvuruları Kabul, Kısmen Kabul/Kısmen Reddedilenler, Yemin Edecekler Listesi