T.C

TOKAT ADLİ YARGI

İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

KOMİSYONUMUZCA YAPILACAK OLAN SINAVLARA AİT GENEL AÇIKLAMALAR

 

 

            Adayların Komisyonumuzca yapılacak tüm sınavlara kimlik belgesi ve sınav giriş belgeleri ile birlikte gelmelerinin zorunlu olduğu, (boy-kilo ölçümü veya uygulama sınavı yapılıp bilahare sözlü sınavına çağırılacak adayların verilen sınav giriş belgelerini bu nedenle muhafaza etmeleri gerektiği,

            Adayların sınav günleri belirtilen tarihlerde belirtilen saatlerden en az yarım saat önce kimlik kontrolleri vs. için adliyemizde  hazır bulunmalarının gerektiği,

            Sınava girecek adaylar cep telefonları  ile sınav salonuna alınmayacağından adayların gelirken cep telefonu ile gelmemeleri ya da sınava birlikte geldikleri aile fertlerine teslim etmeleri gerektiği,

 

            Komisyonumuzca yapılacak olan tüm sınavlarla ilgili listeler, duyurular internet sitemizde yayınlanacak olup ayrıca  başvuru sahiplerine  herhangi bir bildirimde bulunulmayacağı,

            ZABIT KATİPLİĞİ VE İCRA KATİPLİĞİ ; uygulama sınav metinleri sınavdan en az bir hafta önce Bakanlığımız ve Adliyemiz internet sitesinde yayınlanacak olup, sınav sırasında her bir grup için çekilecek kura sonucu belirlenen metinden adaylara dağıtılacağı,

            İCRA KATİPLİĞİ SÖZLÜ SINAVINA GELECEK ADAYLAR; Uygulama sınavını kazanıp icra katipliği sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine ve İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Katiplerinin Sınav, Atama ve Nakil yönetmeliği 3/A maddesinin (e) fıkrası hükümlerine uygun olarak doldurulacak arşiv araştırması formu, 6x9 cm. Ebadında iki adet fotoğraf, mal bildirimi formu ile sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı en geç 27 Temmuz 2018 Cuma gününe kadar Başkanlığımıza ibraz etmeleri,

         İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU; infaz ve koruma memurluğu boy-kilo ölçümüne katılmayan adayların mazeretleri kabul edilmeyecek olup, sözlü sınava alınmayacakları,

         CEZAEVİ ŞOFÖR UYGULAMA SINAVI; uygulama sınavının  06/07/2018 tarihinde yapılacağı,

         İKM BOY-KİLO ÖLÇÜMÜNE KATILACAK ADAYLAR boy-kilo ölçümünün  yapılacağı tarihte adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (EK-3) bilgisayar ortamında doldurarak (4 adet) vukuatlı nüfus kayıt tablosu ile birlikte Komisyonumuza teslim etmeleri gerektiği,

         CEZAEVİ SAĞLIK MEMURU VE ŞOFÖR ADAYLARIN; İlan edilen adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (EK-3) bilgisayar ortamında doldurarak (4 adet) vukuatlı nüfus kayıt tablosunu en geç 23/07/2018 tarihine kadar Komisyonumuza teslim etmeleri gerektiği,

         KOMİSYONUMUZCA YAPILACAK TÜM SINAVLARA AİT EK DUYURULAR YİNE ADLİYEMİZ İNTERNET SİTESİNDE YAYINLANACAKTIR.

         Aşağıda unvanları yazılı tüm sınavlar Tokat Adliyesine yapılacaktır.

 

 

Aday Tespit Listeleri   :

 

1. Tokat Ceza İnfaz Kurumu infaz ve koruma memurluğu (erkek) aday tespit listesi için tıklayınız.

2. Tokat Ceza İnfaz Kurumu infaz ve koruma memurluğu (kadın) aday tespit listesi için tıklayınız.

3. Tokat Ceza İnfaz Kurumu şoför aday tespit listesi için tıklayınız.

4. Zile Ceza İnfaz Kurumu infaz ve koruma memurluğu (erkek) aday tespit listesi için tıklayınız.

5. Zile Ceza İnfaz Kurumu infaz ve koruma memurluğu (bayan) aday tespit listesi için tıklayınız.

6. Zile Ceza İnfaz Kurumu sağlık memurluğu aday tespit listesi için tıklayınız.

7. Tokat  merkez ve mülhakat  zabıt katipliği aday tespit listesi için tıklayınız.

8. Zile Adliyesi zabıt katipliği aday tespit listesi için tıklayınız.

9. Tokat ve Erbaa Adliyeleri İcra Katipliği aday tespit listesi için tıklayınız.

10.Tokat Adliyesi aşçı aday tespit listesi için tıklayınız.

11.Erbaa Adliyesi Elektronik Teknisyeni aday tespit listesi için tıklayınız.