KOMİSYONUMUZCA YAPILAN SÖZLEŞMELİ TOKAT VE ZİLE ZABIT KATİPLİĞİ, İCRA KATİPLİĞİ, ELEKTRONİK TEKNİSYENİ VE AŞÇILIK SINAVLARI SONUCUNDA BAŞARILI OLAN ADAYLARLA İLGİLİ DUYURU

 

          Komisyonumuzca yapılan Tokat ve Zile Adliyesi Zabıt Katipliği, İcra Katipliği, Elektronik Teknisyeni ve Aşçılık sınavlarına ait nihai başarı listeleri aşağıda belirtilmiş olmakla başarılı olan adaylar aşağıda belirtilen evrakları tamamlayarak en geç 07/12/2018 tarihinde kadar Başkanlığımıza elden teslim etmeleri gerekmektedir.

          İl dışından evrak gönderecek adaylar evraklarını 07/12/2018 tarihinde Başkanlığımızda olacak şekilde, APS aracılığı ile Tokat Adalet Sarayı, Tokat Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, Merkez / TOKAT Adresine göndermeleri gerekmektedir.

           Zile zabıt katipliğini kazanan adaylar da aşağıda belirtilen evrakları hazırlayıp belirtilen tarihe kadar Zile Adalet Komisyonu Başkanlığına (Zile Adalet Sarayı, Zile Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, Zile / TOKAT adresine elden veya APS ile göndermeleri gerekmektedir.

           İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacak olup ilanen duyurulur. 30/11/2018

ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

1) 1 Adet Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, (Evli ya da Boşanmış Bayan Adayların 1 Adet evlilik öncesi soyadı ve 1 Adet'te evlilik soyadlarına ilişkin Nüfus Kayıt Belgelerini ayrı ayrı olacak şekilde toplamda 2 Adet sunmaları gerekmektedir)

2) 1 Adet Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Belgesi, (Evli ya da Boşanmış Bayan Adayların 1 Adet evlilik öncesi soyadı ve 1 Adet de evlilik soyadlarına ilişkin Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Belgelerini ayrı ayrı olacak şekilde toplamda 2 Adet sunmaları gerekmektedir)

3) 1 Adet Yerleşim Yeri Belgesi, (İkametgah belgesi)

4) Öğrenim belgesi, (En son öğrenim durumunu gösterir, aslı veya noter onaylı)

5) Bilgisayar veya daktilo sertifikası, (Zabıt katibi ve icra katipleri için, aslı veya noter onaylı)

6) KPSS Sınav sonuç belgesi,

7) Eş Durum Beyanı, (Tıklayınız)

8) Erkek Adaylar için askerlik durumu belirten askerlik durum belgesi,

9) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan, ( Hastaneden alınmayacak, İlan ekinden indirilerek doldurulacaktır) (Tıklayınız)

10) Başka Kurum ve Kuruluşlara Karşı Mecburi Hizmete İlişkin beyan, (Tıklayınız)

11) Mal Bildirimi Formu, (Tıklayınız)

12) 2 Adet 6 x 9 ebatlarıında, 4 adet vesikalık olmak üzere Biyometrik Fotoğraf, (Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Uygun )

13) Adayların sırasıyla atanmak istedikleri yerleri belirtir dilekçe, (Tıklayınız)

(Tokat zabıt katipliği için, Tokat, Erbaa, Niksar, Reşadiye, Almus ve Artova Adliyeleri)

(İcra katipliği için, Tokat, Erbaa Adliyeleri)