T.C

TOKAT ADLİ YARGI

İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

 

İCRA KATİPLİĞİ SINAVI İLE İLGİLİ DUYURU

 

 

            12/07/2018 tarihinde icra katipliği uygulama sınavında başarılı olan adaylara ait liste yayınlanmış olup,

 

           Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12'nci maddesine ve İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Katiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği 3/A maddesinin (e) fıkrası hükümlerine uygun olarak doldurulacak;

 

a) 3 adet  arşiv araştırma formu (resimli ve tüm bilgiler tam olarak doldurulması gerekir)

 

b) 6x9 cm. ebadında iki adet fotoğraf, (Arşiv Araştırma formundaki resimden hariç)

 

c) Mal Bildirimi,

 

d) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan (El yazısı ile Adalet Komisyonu Başkanlığı'na hitaben dilekçe)

 

            En geç 27 Temmuz 2018 Cuma gününe kadar Başkanlığımızda olacak şekilde elden veya APS ile gönderilmesi gerekmektedir. 

 

             İLAN OLUNUR. 17/07/2018