KOMİSYONUMUZCA YAPILAN SÖZLEŞMELİ TOKAT VE ZİLE (ERKEK-KADIN) İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU, TOKAT ŞOFÖRLÜK VE ZİLE SAĞLIK MEMURLUĞU SINAVLARI SONUCUNDA BAŞARILI OLAN ADAYLARLA İLGİLİ DUYURU

     Komisyonumuzca yapılan Tokat ve Zile Adliyesi (Erkek-Kadın) İnfaz ve Koruma Memurluğu, Tokat Şoförlük ve Zile Sağlık Memurluğu sınavlarına ait nihai başarı listeleri aşağıda belirtilmiş olmakla başarılı olan adaylar aşağıda belirtilen evrakları tamamlayarak en geç 10/01/2019 tarihinde kadar ilgili Komisyon Başkanlığına elden teslim etmeleri gerekmektedir.

    Tokat İnfaz ve Koruma Memurluğu ile Tokat Şoförlük sınavını kazanan adaylar aşağıda belirtilen evrakları 10/01/2019 tarihine kadar Tokat Adalet Komisyonu Başkanlığına (Tokat Adalet Sarayı, Tokat Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, Merkez/TOKAT) adresine elden veya APS ile göndermeleri gerekmektedir.

     Zile İnfaz ve Koruma Memurluğu ile Zile Sağlık Memurluğunu kazanan adaylar da aşağıda belirtilen evrakları hazırlayıp 10/01/2019 tarihine kadar Zile Adalet Komisyonu Başkanlığına (Zile Adalet Sarayı, Zile Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, Zile/TOKAT) adresine elden veya APS ile göndermeleri gerekmektedir.

      İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacak olup ilanen duyurulur. 28/12/2018

 

TOKAT ERKEK İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

TOKAT KADIN İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

TOKAT ŞOFÖRLÜK SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

ZİLE ERKEK İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

ZİLE KADIN İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

ZİLE SAĞLIK MEMURLUĞU SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

 

ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

 

1) 1 Adet Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

(Evli ya da Boşanmış Bayan Adayların 1 Adet evlilik öncesi soyadı ve 1 Adet'te evlilik soyadlarına ilişkin Nüfus Kayıt Belgelerini ayrı ayrı olacak şekilde toplamda 2 Adet sunmaları gerekmektedir)

2) 1 Adet Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Belgesi,

(Evli ya da Boşanmış Bayan Adayların 1 Adet evlilik öncesi soyadı ve 1 Adet de evlilik soyadlarına ilişkin Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Belgelerini ayrı ayrı olacak şekilde toplamda 2 Adet sunmaları gerekmektedir)

3) Öğrenim belgesi, (En son öğrenim durumunu gösterir, aslı veya noter onaylı)

4) KPSS Sınav sonuç belgesi,

5) Erkek Adaylar için askerlik durumu belirten askerlik durum belgesi,

 6) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

         Sağlık raporunda yazması gereken ibare : Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığı, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamaktadır. İnfaz ve koruma memuru olur.

Adaylar sağlık rapurunu Komisyon Başkanlığımızdan alacakları yazı ile ilgili Hastanelere başvurmak suretiyle alacaklardır.


7) Başka Kurum ve Kuruluşlara Karşı Mecburi Hizmete İlişkin beyan, (Tıklayınız)

8) Mal Bildirimi Formu, (Tıklayınız)

9) Şoförlük sınavını kazanan adayların ehliyet fotokopisi. (E sınıfı ya da yeni tip D sınıfı sürücü belgesi)

10) 2 Adet 6 x 9 ebatlarıında, 4 adet vesikalık olmak üzere Biyometrik Fotoğraf,

(Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Uygun )

11) Tokat İnfaz ve Koruma Memurluğunu kazanan adaylardan ayrıca atanmak istedikleri cezaevini

(Tokat – Niksar) belirtir dilekçe. (Tıklayınız)