// Ana Sayfa //       

T.C.

TOKAT CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Basın Sözcülüğü ve Medya İletişim Bürosu

 

Sayı    : 2016/9373 Muh.                                                                                                                                     17.08.2016

Konu  : Etkin Pişmanlıktan Yararlanma

 

BASIN AÇIKLAMASI

 
 

 

            Bilindiği üzere, silahlı Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) tarafından 15 Temmuz 2016 Günü cebir ve şiddet kullanarak; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ve Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs edilmiş, halkın üzerine ve kamu kurumlarına bu milletin vergileri ile alınmış silahlı kuvvetlere ait silah araçları ile ateş açılarak 240'tan fazla vatandaşımızın şehit, binlerce vatandaşımızın yaralanmasına neden olunmuş ayrıca sayın Cumhurbaşkanımıza ve ailesine suîkast girişiminde bulunulmuştur.

           Aziz Milletin feraseti, başta Cumhurbaşkanımız, Meclisimiz, Emniyet kuvvetlerinin ve diğer tüm kamu kurumlarının fedâkarca, canı pahasına mücadelesi ile söz konusu girişim bertaraf edilmiş olup, darbe teşebbüsüne karışanlar ve bu hain terör örgütüne üye olanlar mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarda irtibatı olduğu değerlendirilen şahıslar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturmalar yürütülmektedir.

           Soruşturmalar iki ana hat üzerinden yürütülmektedir. Birincisi söz konusu darbe teşebbüsüne iştirak edenlerle ilgili olup, Türk Ceza Kanununun 309 uncu ve devamı maddeler kapsamında değerlendirilmektedir.

          FETÖ/PDY örgütünün; 15 Temmuz 2016 tarihindeki eylemleri, örgüt üyelerinin aralarındaki birliktelik, örgüt yapıları, organize oluş biçimleri, üyeler arasındaki hiyerarşik zincir nazara alındığında Türk Ceza Kanununun 314 üncü maddesi kapsamında "Silâhlı Örgüt" olduğu hususunda tereddüt bulunmamaktadır. İkinci soruşturmalar ise söz konusu darbe teşebbüsü ile iltisakı belirlenememiş olmakla birlikte yasadışı FETÖ/PDY terör örgütü üyelerine yönelik olup, Türk Ceza Kanununun 314/2 üncü maddesi kapsamında yürütülmektedir.   Özellikle Türk Ceza Kanununun 314 üncü maddesi kapsamında silâhlı örgüt suçları ile ilgili olarak etkin pişmanlık hükümlerinin kamuoyuna duyurulmasında fayda mülahaza edilmektedir.

            Malûmları olduğu üzere, Türk Ceza Kanunu'nun 314 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yollaması ile suç işlemek için örgüt kurulmasına ilişkin hükümlerin silâhlı örgüt içinde uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla Türk Ceza Kanunu'nun 221 inci maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinin de FETÖ/PDY terör örgütü üyeleri içinde uygulanması söz konusu olacaktır.

            An itibariyle Tokat İlinde yürütülen soruşturmalar kapsamında; Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarda irtibatı olduğu değerlendirilen (545) kişiden (292) kişi tutuklanarak Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konulmuş, (182) kişi adlî kontrol kararı ile serbest bırakılmış, (56) kişi serbest bırakılmış, (15) kişi hâlen gözaltında bulunmaktadır.

            Bu bağlamda; FETÖ/PDY örgütünün 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdiği eylemlerden dolayı pişmanlık duyup, örgütten ayrılma isteğinde olan kamu görevlisi ve vatandaşlar için Türk Ceza Kanunu'nun 221 inci maddesinde etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde işlem yapılacaktır. Buna göre, etkin pişmanlığın uygulamasında; kendiliğinden örgütten ayrılarak teslim olan fâilin örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suç işleyip işlemediği araştırıldıktan sonra hukukî durumları değerlendirilecektir.

           Türk Ceza Kanunu'nun 221 inci maddesi çerçevesinde pişmanlık duyan vatandaşlarımızın verdikleri bilgilerle pişmanlık duyduklarını göstererek örgüt mensuplarının ortaya çıkarılmalarını ve yakalanmalarını sağlamaları hâlinde aynı maddenin üçüncü fıkrası kapsamında haklarında cezaya hükmolunmayacaktır.

            Bu şekilde pişmanlık duyan ve Türk Ceza Kanununun 221 inci maddesinden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız Cumhuriyet Başsavcılığımıza veya kolluk birimlerine müracaat etmeleri hâlinde yardımcı olunacaktır.

            Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

           

Erdoğan BAYRAKDAR     

Tokat Cumhuriyet Başsavcısı


Tokat Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.