// Ana Sayfa //       

 

 T.C.
TOKAT CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Medya İletişim Bürosu

 04/04/2016      

                                                           

5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ
BASIN AÇIKLAMASI

 

            1958 yılından günümüze kadar her 5 Nisan günü, Avukatlar Günü olarak kutlanmaktadır.

            Kişi ya da kurumlar arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların mahkemelerde yasalara uygun olarak, kısa sürede ve güven içerisinde giderilmesi ve adaletin gerçekleşmesi için çaba sarfeden avukatlar, adaletin tecelli etmesinde savunma mekânizmasının olmazsa olmazlarından birisidirler. Savunma hakkı, temel bir hak olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 36'ncı maddesinde “hak arama hürriyeti” kavramı içerisinde  “Herkes yargı mercileri önünde davacı ve davalı olarak iddia ve savunma hakkına sahiptir.” denilmektedir. Bu maddeden de anlaşılacağı üzere yargı mercileri önüne gelen bir dosyada iddia makamının karşısında bir de savunma makamı vardır. Savunma makamını ise, avukatlar temsil etmektedirler.

            Bir toplumda; hukuka, eşitliğe ve adalete duyulan güvenin en yüksek düzeyde olmasında ve özgürlüklerin hukuk önünde adaletli bir şekilde kullanılmasında avukatlık mesleğinin önemli bir yeri vardır. Adaleti bir zincir olarak düşünürsek zincirin en önemli halkalarından birisi olan savunma hakkını üstlenen avukatlarımız, vatandaşlarımızı sahip olduğu haklar konusunda bilgilendirip haklarının korunmasında onlara yardımcı olarak hukuksal ilişkilerin yürütülmesi ve yargılamada, kamu vicdanının razı olacağı şekilde adaletin tecelli etmesi yönünde gayret sarfederek önemli bir görev ifa etmektedirler. Zincirin halkalarından biri bozulduğunda veya kullanılamaz hale geldiğinde adalet mekânizmasında sıkıntılar var demektir. Adaletin tecelli etmesi için zincirin halkalarının tamamının güçlü ve sağlam olması gerekmektedir.

            Bu kapsamda gerek ülkemizin bir hukuk devleti olmasında, gerek bireyin hak ve özgürlüklerinin kullanılmasında ve savunulmasında vatandaşın vicdanının sesi olan yargının üç saçayağından biri olan avukatlarımızın ve Tokat Barosu avukatlarının 5 Nisan Avukatlar Günü’nü de kapsayan Avukatlar Haftasını kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim.

                                                                                                       Semih AKGÜN                
Tokat Cumhuriyet Başsavcısı     

 

 

 

   


Tokat Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.