ADLİYEMİZ

         Tokat Adliyesi, 4 katlı Adalet Sarayında hizmet vermektedir. Adliyemizde 1 Cumhuriyet Başsavcısı, 10 Cumhuriyet Savcısı, 2 Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, 15 Hâkim, 1 İdari İşler Müdürü, 15 Yazı işleri Müdürü, 2 İcra Müdürü, 5 İcra Müdür Yardımcısı, 2 Adlî Sicil Şefi, 1 Bilgi İşlem Şefi, 3 Bilgisayar İşletmeni, 89 Zabıt Kâtibi, 1 Santral Memuru, 13 Mübaşir, 3 Şoför, 6 Teknisyen, 1 Tekniker, 2 Memur, 1 Bekçi, 1 Kaloriferci, 8 Hizmetli ve 18 Geçici Sözleşmeli Personel, Seçim Müdürlüğünde de 1 Seçim Müdürü, 5 Seçim Zabıt Kâtibi görev yapmaktadır. Tokat Adli Tıp Şube Müdürlüğünde 1 Doktor ve 1 Teknisyen ve 1 Zabıt Katibi, Tokat İdare Mahkemesinde de 1 İdare Mahkemesi Başkanı, 4 Hâkim, 1 Yazı İşleri Müdürü, 4 Zabıt Kâtibi, 2 Hizmetli, 1 Mübaşir görev yapmaktadır.

           Adliyemizde 7 adet duruşma salonu vardır. Ayrıca 2 Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Asliye Ceza Mahkemesi, 1 Sulh Ceza Mahkemesi, 1  İcra Ceza Mahkemesi, 2 Asliye Hukuk Mahkemesi, 1 Sulh Hukuk Mahkemesi, 1 Aile Mahkemesi, 1 İş Mahkemesi 1 Kadastro Mahkemesi, 1 İcra Hukuk Mahkemesi, 2 İcra Müdürlüğü bulunmaktadır.

           2 bloktan oluşan 20 daireli, içerisinde Misafirhane ile önünde Bahçesi ve Lokali bulunan Adliye Lojmanları da adliyemizin hemen yanında yer almaktadır. Ek Adliye Hizmet Binası inşaatı başlamış olup yapımı halen devam etmektedir. .